Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 26 Μαρτίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 2 Απριλίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 9 Απριλίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 23 Απριλίου, 2013 - 20:30
Τρίτη, 30 Απριλίου, 2013 - 20:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο Στέκι Άνω Πόλης ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΛΕ-ΚΑΦΕ