Ανοιχτή Συνέλευση Συκεών

Πραγματοποιείται κάθε 2 εβδομάδες .
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2013 - 19:00
Τετάρτη, 3 Ιουλίου, 2013 - 19:00

η ανοιχτή συνέλευση συκεών πραγματοποιεί συνελέσεις στιος 7μμμ στο δημαρχείο Συκεών, κάθε 1η & 3η Τετάρτη κάθε μήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

δημαρχείο Συκεών