Διάθεση Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντεςστη Θέρμη

Σάββατο, 30 Μαρτίου, 2013 - 11:45

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης οργανώνει διάθεση προϊόντων κατευθείαν από παραγωγούς στη Θέρμη, το Σάββατο 30/3/2013. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί στο συνήθη χώρο πλησίον της διασταύρωσης Θέρμης - Πανοράματος, απέναντι από το εξωκλήσι του Αγ. Τρύφωνα.  Δεν θα υπάρξει διαδικασία παραγγελιών.


Την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, παράλληλα με τη διάθεση προϊόντων, θα υπάρξει συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για το "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ". Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν σε φάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται και έχουν περιθώριο λήξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

πλησίον της διασταύρωσης Θέρμης - Πανοράματος, απέναντι από το εξωκλήσι του Αγ. Τρύφωνα