Εβδομαδιαία Συνάντηση των μελών και φίλων του Στακραελιού

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 7 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 21 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 4 Απριλίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2013 - 14:30

Η εβδομαδιαία συνάντηση των μελών και φίλων του Στακραελιού γίνεται  κάθε Πέμπτη στις 18:00 "Το μεγάλο μας Τσίρκο" Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου 14, διαγώνια απέναντι από τη Γ' ΔΟΥ, πίσω από το Veso Mare. 

Στη συνάντηση συζητάμε θέματα που αφορούν το Δίκτυο συντονίζονται οι ομάδες εργασίας  λύνονται απορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των ανταλλαγών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου 14 διαγώνια απέναντι από τη Γ' ΔΟΥ, πίσω από το Veso Mare.