Ιδρυτική συνέλευση μελών της "Αλληελεγγύης για Όλους στη Νίκαια"

Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2013 - 19:30

Την Πέμπτη 14/3/2013, θα πραγματοποιηθεί η ιδρυτική συνέλευση μελών, που θα αποφασίσουν και θα υπογράψουν το καταστατικό, την σύσταση δηλαδή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Έτσι θα ανοίξει και ο δρόμος για την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης των γραφείων της "Αλληλεγγύης για όλους στη Νίκαια" με έδρα της εταιρείας να ορίζεται η Νίκαια, οδός Λαοδικείας 5, ισόγειο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λαοδικείας 5, ισόγειο, Νίκαια
Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη