Λαϊκή συνέλευση της γειτονιάς Πλάκας, Μακρυγιάννη, Κουκακίου,

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 11 Μαρτίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 29 Απριλίου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 6 Μαΐου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2013 - 18:30
Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2013 - 18:30

Η Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων γίνεται, κάθε Δευτέρα, στις 18:30, Ανδρούτσου 27 και Ζίνης , απέναντι από το 14ο στο Κουκάκι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανδρούτσου 27 και Ζίνης , απέναντι από το 14ο στο Κουκάκι
Κέντρο