Μαθήματα θεατρικού αυτοσχεδιασμού στο Βοτανικό Κήπο

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 6 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 3 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 1 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2013 - 20:00

Η θεατρική ομάδα του Βοτανικού Κήπου "Theatre de Votanic" συστάθηκε αμέσως μετά την κατάληψη του κτιρίου και αποτελεί την παλαιότερη ομάδα που λειτουργεί στο χώρο (Νοέμβριος 2009).

Τα μαθήματα θεατρικού αυτοσχεδιασμού πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 20:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλατεία Αγ. Δημητρίου στην Πετρούπολη
Δήμος Πετρούπολης