Ομάδα Νήματος του Βοτανικού Κήπου

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 9 Μαρτίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 16 Μαρτίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 23 Μαρτίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 30 Μαρτίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 6 Απριλίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 27 Απριλίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 4 Μαΐου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 11 Μαΐου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 18 Μαΐου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 1 Ιουνίου, 2013 - 11:00
Σάββατο, 8 Ιουνίου, 2013 - 11:00

Η Ομάδα Νήματος του Βοτανικού Κήπου συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2012 με βασικό στόχο τη μετάδοση της γνώσης και των πρακτικών που αφορούν το νήμα και τις χρήσεις του, καθώς και τη δημιουργία χειροτεχνημάτων για την κάλυψη καθημερινών αναγκών ένδυσης. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στο χώρο του Βοτανικού Κήπου κάθε Σάββατο 11:00 - 13:00.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλατεία Αγ. Δημητρίου στην Πετρούπολη
Δήμος Πετρούπολης