Ομάδα σκακιού

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Τετάρτη .
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 6 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 3 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 10 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 1 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2013 - 20:00
Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2013 - 20:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 13-15 Αθήνα
Κέντρο