Παιδικό στέκι

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Σάββατο .
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 9 Μαρτίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 16 Μαρτίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 23 Μαρτίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 30 Μαρτίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 6 Απριλίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 27 Απριλίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 4 Μαΐου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 11 Μαΐου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 18 Μαΐου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 1 Ιουνίου, 2013 - 14:00
Σάββατο, 8 Ιουνίου, 2013 - 14:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 13-15 Αθήνα
Κέντρο