Προβολή ταινίας από την ομάδα moviement

Πραγματοποιείται κάθε 2 εβδομάδες κάθε Κυριακή .
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 17 Μαρτίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 28 Απριλίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 12 Μαΐου, 2013 (All day)
Κυριακή, 26 Μαΐου, 2013 (All day)
Κυριακή, 9 Ιουνίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 7 Ιουλίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 4 Αυγούστου, 2013 (All day)
Κυριακή, 18 Αυγούστου, 2013 (All day)
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου, 2013 (All day)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2013 (All day)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 13-15 Αθήνα
Κέντρο