Προγραμμα Συνελευσεων: Άνω Πόλη

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα .
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 11 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 29 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 6 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2013 - 19:00

Άνω Πόλη:

κάθε Δευτέρα 19:00

(στον Ώλενο)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άνω Πόλη: (στον Ώλενο)
Δήμος Πατρέων