Προγραμμα Συνελευσεων: Πλατεία Γεωργίου

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Κυριακή .
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 10 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 17 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 24 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 7 Απριλίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 21 Απριλίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 28 Απριλίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 5 Μαΐου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 12 Μαΐου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 19 Μαΐου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 26 Μαΐου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 2 Ιουνίου, 2013 - 19:00
Κυριακή, 9 Ιουνίου, 2013 - 19:00

Πλατεία Γεωργίου:

Κάθε Κυριακή 19:00

(Έξω από το δημ.θέατρο Απόλλων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Πρωτου 17, Πάτρα
Δήμος Πατρέων