Συνάντηση Ανοιχτού Δικτύου για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013 - 18:00

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στον

Πολιτιστικό χώρο «Προποντίς» (πρώην ουζερί ΑΡΓΩ)

Βρίσκεται στη Ν. Πλαστήρα (παραλιακή Αρετσούς)- μετά το REMEZZO, απέναντι από FLOCAFE υπάρχει μικρό πάρκιγνκ όπου είναι και η είσοδος της Προποντίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ν. Πλαστήρα (παραλιακή Αρετσούς)