Συνέλευση Κατοίκων Ν.Κόσμου κάθε Πέμπτη στις 20.00 στο πάρκο Χελντράιχ (Λαγουμιτζή

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 7 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 14 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 21 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 4 Απριλίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 11 Απριλίου, 2013 - 14:30
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2013 - 14:30

Συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 20.00 στο πάρκο Χελντράιχ (Λαγουμιτζή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

πάρκο Χελντράιχ (Λαγουμιτζή), Ν.Κ.οσμος