Συνέλευση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως .
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 11 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 18 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 29 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 6 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2013 - 19:00

Η Επιτροπή μας συνεδριάζει 3 - 4 φορές κάθε μήνα. Ο χώρος και ο τόπος συνεδρίασης θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνήθως συνεδριάζουμε Δευτέρα 19.00-21.00 στο Πολιτιστικό Θέρμης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πολιτιστικό Θέρμης