Συνέλευση Τράπεζας Χρόνου Εξαρχείων

Πραγματοποιείται μηνιαίως on Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου στις first Δευτέρα .
Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 6 Μαΐου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 1 Ιουλίου, 2013 - 19:00
Δευτέρα, 5 Αυγούστου, 2013 - 19:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 15, Αθήνα
Δήμος Αθηναίων