Συνελεύσεις και συναντήσεις Ομάδα Στεκιού

Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως κάθε Τρίτη .
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 12 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 26 Μαρτίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 2 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 9 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 23 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 30 Απριλίου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 7 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 14 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 21 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2013 - 19:00
Τρίτη, 4 Ιουνίου, 2013 - 19:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 13-15 Αθήνα
Κέντρο