Δεν θα μας πεθάνετε - Υγεία Χωρίς Αποκλεισμούς

30/01/2014 - 14:00

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ όλων των ανασφάλιστων καρκινοπαθών στα αντικαρκινικά νοσoκοµεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΜΕΤΑΞΑ

Στο πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής δράσης των Κοινωνικών Ιατρείων Αλληλεγγύης µε στόχο την ανάδειξη του προβλήµατος του αποκλεισµού ανασφάλιστων και άπορων ασθενών από τις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, τα Κοινωνικά Ιατρεία Φαρµακεία Αλληλεγγύης Αττικής (ΚΙΦΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) καλούν κάθε συλλογικότητα, σωµατείο, κινηµατική πρωτοβουλία, και κάθε πολίτη να συνταχθούν µαζί µας στον αγώνα ενάντια στη συνεχιζόµενη βάρβαρη πολιτική που ασκείται στην Υγεία. Η επιµονή στον εγκληµατικό αποκλεισµό των ανασφάλιστων από δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης, πρωτοβάθµιας και νοσοκοµειακής, κοστίζει καθηµερινά θανάτους και αναπηρίες σε χιλιάδες ανθρώπους. Οι περικοπές στην υγεία, το κλείσιµο νοσοκοµείων, οι συγχωνεύσεις κλινικών και οι απολύσεις εργαζοµένων έχουν διαλύσει τη δηµόσια υγεία για όλους.

Στις 30 Ιανουαρίου παρεµβαίνουµε στα ογκολογικά νοσοκοµεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΜΕΤΑΞΑ και διεκδικούµε την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων καρκινοπαθών στα νοσοκοµεία.

Συντονιστικό 
Κοινωνικών Ιατρείων Φαρµακείων Αττικής

Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ, Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά, Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο Αθήνας, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, Φαρµακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιστερίου, Κοινωνικό Ιατρείο Φυλής, Κοινωνικό Δίκτυο Γιατρών-Φαρµακοποιών Ιλίου & Κοινωνικό Φαρµακείο Ιλίου, Δίκτυο Γιατρών Κηφισιάς, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαµίνας, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κολωνού-Ακαδηµία Πλάτωνος-Σεπολίων, Γυναίκες για την Υγεία, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώµατα, Αλληλεγγύη για Όλους, Δίκτυο Γιατρών Ν. Σµύρνης

Τη δράση του Συντονιστικού Κοινωνικών Ιατρείων Φαρµακείων Αλληλεγγύης Αττικής 
στηρίζουν και συµµετέχουν:

1. Σύλλογος Εργαζοµένων Γενικού Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκοµείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

2. Σύλλογος Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ

3. Πενταµελής Επιτροπή Γιατρών ΕΙΝΑΠ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

4. Σωµατείο Εργαζοµένων Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

5. Ενωτική Κίνηση Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ

6. Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης

7. Κοινωνικό Δίκτυο Γιατρών Ζωγράφου

8. Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου

9. Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ασπροπύργου

Επίσης οι σύλλογοι ασθενών:

1. «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ»

2. «ΚΡΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»

3. «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»   

4. ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Συλλογικότητες και δίκτυα αλληλεγγύης:

1. Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστασης 7ης Δηµοτικής Κοινότητας Αθήνας

2. Δοµή Αλληλεγγύης «ΑΡΤΕΜΙΣ» Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ

3. Αλληλεγγύη Πειραιά

4. Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

5. Κοινωνική Αλληλεγγύη «Λιµάνι της Αγωνίας» Πειραιά

6. Αλληλεγγύη Νίκαιας

7. «Το τρένο της Αλληλεγγύης» Άγιοι Ανάργυροι

8.  «Αλληλεγγύη στα Δυτικά»

9. Δίκτυο Αλληλεγγύης Μπουρναζίου

10. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιστερίου

11. Κάτοικοι Λόφου Αξιωµατικών Περιστερίου

12. Πολιτιστικός Σύλλογος «Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου - Σώµα Εθελοντών Αιµοδοτών»

13. Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισµό»

14. Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού - SAVEGREEKWATER