Κάλεσμα σε Συνέλευση των Αλληλέγγυων Σχολείων της Αττικής

24/06/2015 - 15:30

Η παναττική συνάντηση των αλληλέγγυων σχολείων και η πανελλαδική που ακολούθησε, έδωσαν την ευκαιρία στις δομές που ασχολούνται με την παιδεία στο πεδίο της αλληλεγγύης να να γνωριστούν. Μέσα από τη συζήτηση κατάφεραν να αποτυπωθούν τα κοινά προβλήματα, οι ανάγκες αλλά τέθηκαν επίσης και σημαντικοί προβληματισμοί. Προβληματισμοί που έχουν να κάνουν με το ρόλο αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Επίσης ξεκίνησε η συγκρότηση μιας τράπεζας καθηγητών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των αλληλέγγυων σχολείων.

Κοινό συμπέρασμα των συναντήσεων μας είναι πως τα Αλληλέγγυα Σχολεία, δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν το δημόσιο σχολείο, αντιθέτως  έρχονται να επανανοηματοδοτήσουν την παιδεία ως δημόσιο αγαθό.  Ως προς το δικό μας ρόλο, επιθυμούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από το Σχολείο και το Φροντιστήριο. Να εντάξουμε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική μόρφωση και τον πολιτισμό. Από την πρώτη, παναττική συνάντηση αναδείχθηκε το πλεονέκτημα της ένταξης του εκπαιδευτηρίου σε δίκτυο, όπως στο παράδειγμα της Μεσοποταμίας, το οποίο αποτιμήθηκε θετικά ως εμπειρία.

Ο χώρος της Μεσοποταμίας φιλοξένησε και τη συζήτηση των Σχολείων Μεταναστών από την οποία προέκυψε η εικόνα ότι στα Σχολεία Μεταναστών συνολικά, φοιτούν εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες που αποκλείονται από την παιδεία –και όχι μόνο- όπως αυτή παρέχεται από τις κρατικές δομές. Κοινή συνισταμένη των ομιλιών ήταν ότι τα Σχολεία Μεταναστών έχουν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέσα από τη νομική και ανθρωπιστική στήριξη που παρέχουν, με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται μόνο χώροι εκπαίδευσης αλλά και  κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, σαν συμπέρασμα βγήκε ότι, χρειάζεται ενημέρωση και αλληλεπίδραση με όλες τις δομές που ασχολούνται με την παιδεία σε επίπεδο αλληλεγγύης, ώστε αφενός να αποφευχθεί η γκετοποίηση των Σχολείων Μεταναστών, αφετέρου να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο των αλληλέγγυων σχολείων με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά.   

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι ανάγκη να εδραιώσουμε τα κεκτημένα των προηγούμενων συναντήσεων.  Είναι απαραίτητη μια ακόμα συνάντηση, για να αποσαφηνίσουμε τη λειτουργία και τη μορφή της τράπεζας καθηγητών και να  σχεδιάσουμε το άνοιγμα της, σε ομάδες εκπαιδευτικών έξω από το χώρο της αλληλεγγύης, να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στις δομές και να συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά της δράσης μας την επόμενη χρονιά. Η συνέλευση των αλληλέγγυων σχολείων θα ανοίξει το τριήμερο κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης του αλληλέγγυου εκπαιδευτηρίου της Μεσοποταμίας στις 26/6, στις 7.00 μ.μ. στον κήπο της Μεσοποταμίας (Πλάτωνος 13, Μοσχάτο).