Όλες οι απαντήσεις για τον ΕΝΦΙΑ – Νομικές, Φοροτεχνικές συμβουλές

13/10/2014 - 11:30

Στείλτε όλα τα ερωτήματά σας στο enfialths@gmail.com

Mπορούμε να καταθέσουμε ενδικοφανή προσφυγή και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου;

Απάντηση
Οι υπηρεσίες οφείλουν, κατά την άποψη μας, να παραλαμβάνουν και τις εκπρόθεσμες προσφυγές (τέτοιες είναι αποκλειστικά όσες στηρίζονται σε εκκαθαριστικά του Ιουλίου, ενώ για όσα είχαν οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη νέα ανάρτηση που έγινε το Σεπτέμβρη, η προθεσμία τρέχει ως τις 17 Οκτωβρίου, νέα προθεσμία επίσης θα υπάρξει όταν αναρτηθούν και τα καινούργια εκκαθαριστικά (αναπηρία, χαμηλό εισόδημα, λάθη στο Ε9)
Οφείλουν να τις παραλάβουν διότι η ενδικοφανής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να φτάσει ο φορολογούμενος στα Διοικητικά δικαστήρια, όπου και θα κριθεί οριστικά το αρχικό εμπρόθεσμο ή μη.
Μπορούμε να επικαλεστούμε λόγους ανωτέρας βίας (δεν υπάρχει επίδοση του εκκαθαριστικού) μπορούμε λοιπόν να αμφισβητήσουμε την ακριβή ημέρα κατά την οποία λάβαμε γνώση και επομένως άρχισε να τρέχει η προθεσμία.
Αν κάποιος έχει πληρώσει ή θα πληρώσει πρέπει (κανονικά) μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή να καταθέσει και εξώδικη δήλωση επιφύλαξης πληρωμής.

Τι θα μου συμβεί αν δεν πληρώσω τον ΕΝΦΙΑ ως τις 30 Σεπτεμβρίου? (Γ.Φ. Αθήνα)
Κινδυνεύω να μου δεσμεύσουν άμεσα τις καταθέσεις επειδή δεν πλήρωσα ΕΝΦΙΑ? (Ν.Α. Περιστέρι)

Απάντηση
Αν η πρώτη δόση του φόρου δεν εξοφληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, την 1η Οκτωβρίου η οφειλή θα χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμη και θα αρχίσει η προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης Ειδικότερα εως το τέλος Σεπτεμβρίου οι υπόχρεοι του ΕΝΦΙΑ που έχει αναρτηθεί εκκαθαριστικό για πληρωμή θα κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση του νέου φόρου ακινήτων. Οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρουν να πληρώσουν εμπρόθεσμα την δόση του φόρου ακινήτων , θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ειδικότερα, αν η πρώτη δόση του φόρου δεν εξοφληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τότε την 1η Οκτωβρίου η οφειλή θα χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμη και θα αρχίσει η προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης κατά 0,73% στο ύψος της δόσης. Αυτό θα ισχύσει και για τις επόμενες δόσεις ενώ θα επιβληθεί πρόστιμο 10% επί του φόρου που δεν καταβλήθηκε, σε περίπτωση που η εξόφλησή του καθυστερήσει για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία που θα έπρεπε κανονικά να είχε πληρωθεί ή 20% εάν η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τους 12 μήνες ή 30% εάν η καθυστέρηση φθάσει τα 2 έτη. Υ.Γ. Έως σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η επιβολή προστίμου 10%κ.λ.π.

Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω ενδικοφανή προσφυγή και που??? (Γ.Λ. Αθήνα, Μ.Δ. Πειραιάς, Α.Κ. Αιγάλεω)

Απάντηση 
Για όσους φορολογούμενους έχει αναρτηθεί εκκαθαριστικό τον Ιούλιο και δεν τροποποιήθηκε (διόρθωση) τον Σεπτέμβριο η προθεσμία των 30 ημερών έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, για όσους υπήρξε νέα εκκαθάριση η ημερομηνία αυτής αποτελεί αφετηρία για νέα προθεσμία 30 ημερών, το ίδιο ισχύει και για όσους περιμένουν λόγω λαθών νέο εκκαθαριστικό. Παρόλα αυτά εάν κάποιος δεν μπόρεσε για λόγους (ανωτέρας βίας) ασθένεια, αποδεδειγμένη αδυναμία λήψης εκκαθαριστικού κ.λ.π., να καταθέσει εμπρόθεσμα την ενδικοφανή προσφυγή την καταθέτει μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, αναπτύσσοντας και τους λόγους της εκπρόθεσμης υποβολής της.

Η ενδικοφανής προσφυγή αναστέλλει την υποχρέωση να πληρώσω ΕΝΦΙΑ? (Α.Γ. Μαρούσι)

Απάντηση 
Όχι,παρά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, βεβαιώνεται άμεσα το 100% του φόρου και ο φορολογούμενος θα πρέπει να προκαταβάλει το 50% του βεβαιωμένου αυτού φόρου για να επιτύχει την αναστολή του υπολοίπου. (Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει αναστολή πληρωμής για όλο το ποσό και απαιτείται, να αποδείξει πλήρη οικονομική αδυναμία και να ασκήσει με άλλο δικόγραφο και ειδική διαδικασία αίτηση αναστολής.) Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφασίζει εντός 60 ημερών και αν απορρίψει ρητά την ενδικοφανή προσφυγή ή δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, η προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα και μόνον τότε ο φορολογούμενος δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια (και όχι απ΄ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας), εντός 30 ημερών από την απορριπτική απόφαση της Επιτροπής ή τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αρμόδια δικαστήρια για την κατάθεση της προσφυγής αυτής (μετά την απόρριψη) είναι τα κατά τόπους Διοικητικά Πρωτοδικεία . Όταν η υπόθεση συζητηθεί και εκδοθεί απόφαση, ο ηττηθείς διάδικος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και όποιος ηττηθεί και στο Εφετείο, τότε μπορεί υπό προϋποθέσεις να ασκήσει αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν υπάρξουν πολλές παρόμοιες προσφυγές στα Πρωτοδικεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να επιλέξει ορισμένες από αυτές και να προχωρήσει σε διενέργεια «πιλοτικής δίκης» όπως είχε συμβεί και με το ΕΕΤΗΔΕ. Στη διαδικασία αυτή ενώπιον του ΣτΕ έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση οποιοσδήποτε έχει ήδη μεμονωμένα προσφύγει στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή είναι το ΜΟΝΟ νομικό μέσο άμυνας του φορολογουμένου απέναντι στον ΕΝΦΙΑ, αλλά και ένας ουσιαστικό τρόπος να δείξει έμπρακτα την αντίθεσή του στον άδικο και αντισυνταγματικό αυτό νόμο.

Υποχρεώθηκα να πληρώσω την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, μπορώ να καταθέσω και εγώ ενδικοφανή προσφυγή? (Π.Ο. Αλεξανδρούπολη)

Απάντηση
Ναι μπορείς αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την δήλωση επιφύλαξης πληρωμής.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τ… ………….. του ………. κατοίκου ……. (οδός ………… αριθμός…. με ΑΦΜ ……….

ΠΡΟΣ

Τον κ. Προϊστάμενο της ΔΟΥ ………… _________________

Σε σχέση με την οφειλή ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (χρήση 2013) (Αρ. Χρημ. Καταλ. …./…..) ταυτότητα οφειλής ……………………………………………… σας δηλώνω πως ό,τι καταβάλω για την οφειλή επιφυλάσσομαι να αναζητήσω εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα συνεπεία μελλοντικής ακυρώσεώς της φορολογικής υποχρέωσής μου σε περίπτωση αποδοχής της από 28.8.2014 Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης ή, σε περίπτωση απόρριψης της, ύστερα από αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

…………….., .….. 2014 …… Εξωδίκως Δηλ…

 

Πολίτες ενάντια στα Χαράτσια 

Περισσότερες ενημερώσεις για τον ΕΝΦΙΑ 

 

Φωτογραφίες: