Ανάγκη για διάλογο εν όψει πρωτόγνωρων φυσικών φαινομένων

14/10/2021 - 10:45

Η Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία, θέλοντας να εκφράσει τους προβληματισμούς που προκύπτουν μετά την τεράστια καταστροφή που συνέβη φέτος στη χώρα λόγω των πυρκαγιών, ανοίγει τον διάλογο σχετικά με τις αντιπλημμυρικές υποδομές και τον σχεδιασμό.
Είναι γεγονός ότι η χώρα μας δοκιμάστηκε φέτος από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Είναι επίσης βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε αρκετές φορές απέναντι σε πρωτόγνωρες και ίσως αδιανόητες καταστάσεις, που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
Συμμεριζόμενοι την ανησυχία που οδήγησε στην κοινή επιστολή της 09/09/2021 των τριών δημάρχων, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη,  Μοσχάτου-Ταύρου και Πειραιά, προς τα αρμόδια υπουργεία και την Περιφέρεια, με περιεχόμενο τα αντιπλημμυρικά έργα και την κατάσταση που υπάρχει στον Κηφισό, Ιλισό και το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ,  και με  δεδομένο ότι ο δήμος μας, έχει στο παρελθόν ταλαιπωρηθεί από πλημμυρικά φαινόμενα, θέτουμε τις παρακάτω θεματικές  προς συζήτηση και ως βάση για τον δημόσιο διάλογο:

Πρώτη Θεματική: Υπάρχουσες υποδομές
Σύμφωνα με την επιστολή, τα έργα υποδομής που αφορούν την αντιμετώπιση πλημμυρικού γεγονότος, είναι ξεπερασμένα γιατί έχουν υλοποιηθεί χωρίς να έχει υπολογιστεί η σημερινή - δυσμενής -  πραγματικότητα. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές πρόληψης καταστροφών και την κατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ήδη γίνει. Επιπλέον, ο δήμος να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις κοίτες των ποταμών και ρεμάτων για αποφυγή πλημμύρας.

Δεύτερη Θεματική: Εξοπλισμός και στελέχωση
Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης είναι πιθανόν να χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, πριν τον κεντρικό μηχανισμό αντιμετώπισης, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, ένα λογικό ερώτημα θα ήταν, αν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και το ανάλογο  ανθρώπινο δυναμικό ώστε ο δήμος μας, να έχει επιχειρησιακή δυνατότητα για την αντιμετώπιση σε ένα πρώτο στάδιο μιας πλημμύρας. Μια τέτοια υπηρεσία, η οποία θα ήταν δυνατόν να επιχειρήσει στο πεδίο και να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας, θα χρειαζόταν ειδική εκπαίδευση και άσκηση. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ερώτημα που προκύπτει από την επιστολή των δημάρχων είναι αν υπάρχει κάποιου είδους χαρτογράφηση κρίσιμων σημείων όπου πιθανόν να παρουσιαστεί πρόβλημα, αν αυτή έχει συμπεριληφθεί σε κάποιον σχεδιασμό και αν υπάρχει ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των φαινομένων.

Τρίτη Θεματική: Σχεδιασμός και προετοιμασία
Είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια μορφή σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου, είτε αυτοτελές, είτε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης, και ασφαλείς περιοχές καθώς και ειδική πρόβλεψη για τους δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως ΑΜΕΑ ή ηλικιωμένοι. Χρειάζεται επίσης να γίνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και ειδικές ασκήσεις για τους δημότες προκειμένου να ενημερωθούν για ένα πιθανό σχέδιο εκκένωσης καθώς και να προβλεφθεί κατάλληλη σήμανση.

Τέταρτη Θεματική: Ενημέρωση και εκπαίδευση
Υπάρχει μια βασική αρχή στην πολιτική προστασία που αναφέρεται στους σεισμούς: Ο πανικός μπορεί να προκαλέσει περισσότερες απώλειες από τον σεισμό. Είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια  ενημέρωσης των πολιτών, για το τι πρέπει να κάνουν, πως να αντιδράσουν, τι να αποφύγουν. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των σχολικών μονάδων της πόλης, έχει διεθνώς αποδειχθεί ωφέλιμη. Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να έχει ανακοινωθεί τι θα πρέπει να προσέξουν οι δημότες και οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε σημεία που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Με δυο λόγια, υπάρχει η ανάγκη ο δημότης να έχει  πρόσβαση σε ενημέρωση, της οποίας η διάδοση μπορεί να γίνει σε συνεργασία και με τη συμβολή και των κεντρικών κρατικών δομών. Θα προτείναμε, τέλος, να διερευνηθεί η δυνατότητα οργάνωσης ομάδων εθελοντών, με κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να συνδράμουν στην περιοχή.

Ένας πολίτης φυσικά, δεν μπορεί να έχει την εκπαίδευση ενός επαγγελματία. Είναι όμως δυνατόν, να έχει ενημερωθεί/εκπαιδευθεί, ώστε να αντιδράσει με ψυχραιμία, να έχει αναπτύξει τα κατάλληλα αισθητήρια και να έχει εκείνη την συμπεριφορά που να μην επιβαρύνει αλλά να δράσει ευεργετικά σε μια έκτακτη ανάγκη. Όπως πολύ σωστά οι όμοροι δήμοι ανέδειξαν τα προβλήματα και τις έντονες ανησυχίες τους, και τα επικοινώνησαν στα αρμόδια δευτεροβάθμια όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και στα αρμόδια υπουργεία, αντίστοιχα και  οι δημότες, κάτοικοι και εργαζόμενοι, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν από κοινού στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης.
 
Άλλωστε η καλύτερη προσέγγιση, σε τόσο σοβαρά ζητήματα είναι η σωστή οργάνωση, ενημέρωση και η πρόληψη.