«Η παιδεία ως κοινό αγαθό, διεκδικούμε δημιουργώντας» στη Σχολή Καλών Τεχνών

03/07/2018 - 13:15

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 16 & 17 Ιουνίου συνάντηση  με τίτλο «Η παιδεία ως κοινό αγαθό, διεκδικούμε δημιουργώντας» στη Σχολή Καλών Τεχνών, με την συνεργασία και την υποστήριξη εκπαιδευτικών, επιστημόνων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, την ανάδειξη και ενδυνάμωση των «καλών» πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης, την εμβάθυνση του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας των Αλληλέγγυων Σχολείων - τόσο ως προς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μεθόδων, όσο και στον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατά την διάρκεια του διημέρου, ανεπτύχθησαν  οι εξής θεματικές: 

Κοινωνική παιδαγωγική και κοινότητες μάθησης και δημοκρατίας.

Αλληλέγγυα Σχολεία, ΚΑλΟ (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και Κοινά.

Αλληλέγγυα Σχολεία Μεταναστών και Προσφύγων-Διαπολιτισμικότητα

Κοινωνικά Κινήματα και Παιδαγωγική

Τα αλληλέγγυα σχολεία ως κοινότητες συμμετοχικής δράσης και δημοκρατίας.

Έμφυλες ταυτότητες στην εκπαίδευση.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου.

- Η «Αλληλεγγύη για Όλους», παρακολουθεί  το  Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων και στηρίζει την προσπάθεια εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικές δομές ανά την Ελλάδα

- Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας https://bit.ly/2w2vhMe
- Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου
 https://bit.ly/2r9Qu0X
- Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας
https://bit.ly/2jgPnsS 
- Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά
 https://bit.ly/2I2M7z9
- Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης
 https://bit.ly/2jhDYsy
- Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου
 https://bit.ly/2Fpfq9D
- Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας
 https://bit.ly/2KlpAMi
- Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
Kardelen https://bit.ly/2r4bfvN

Φωτογραφίες: