Ο διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση μας αφορά όλους: Η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη

19/04/2017 - 13:00

Η συζήτηση για τη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, την κατοχύρωση των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχικής δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες, τη σχέση κράτους – εκκλησίας, τις συλλογικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική αναδιανομή, τα κοινά αγαθά και το δημόσιο χώρο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αφορά όλους τους πολίτες κι όχι μόνο τους νομικούς και τους συνταγματολόγους.

Συμμετέχουμε στη διαβούλευση και στο δημόσιο διάλογο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης για τον αναγκαίο εκδημοκρατισμό, προοδευτικό εκσυγχρονισμό και τον κοινωνικό μετασχηματισμό, μέσω των διαφορετικών επιλογών που έχουν αναρτηθεί σε ερωτηματολόγιο έξι θεματικών πεδίων:

  • Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
  • Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και άμεσης δημοκρατίας
  • Σχέση κράτους - εκκλησίας
  • Κράτος δικαίου και  ατομικές ελευθερίες
  • Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα
  • Κοινά, περιβάλλον, δημόσιος χώρος, πολιτισμός

Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο διάλογο θα βρείτε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/

Δείτε επίσης:

  • Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας διαβούλευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση: 

http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=19999

  • Το ημερολόγιο με τις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση:

http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=12099

  • Την σελίδα της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στο Facebook με όλα τα τελευταία νέα:

https://www.facebook.com/SyntagmaDialogos/?fref=nf

  • Τα βίντεο και τις συνεντεύξεις της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση στο Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=FdxXgzYYIQs

https://www.youtube.com/watch?v=ykrWvoAAQCc

Βίντεο: 

Διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση