Ανταλλακτικό δίκτυο Καλύμνου

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής
Παρουσιαση της δομης

Τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος,  είναι  μια μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες και το τελευταίο διάστημα έχει  αρχίσει να εξαπλώνεται στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.

Παράλληλα με την κοινωνική αντίσταση και τις συλλογικές δράσεις ενάντια στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης, παράλληλα με το λαϊκό ξεσηκωμό ενάντια στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων, της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας, θα πρέπει να αναπτύξουμε μορφές αλληλεγγύης στο νησί μας, ώστε να αντισταθούμε στην οικονομική εξαθλίωση  και στη λογική της ατομικής επιβίωσης.

Προσφέροντας γνώσεις, υπηρεσίες, τεχνικές εργασίες ή προϊόντα που παράγουμε παίρνουμε ως αμοιβή υπηρεσίες και προϊόντα που έχουμε ανάγκη, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουμε χρήματα. Για παράδειγμα κάποιος που έχει πλεονάζον λάδι το ανταλλάσσει με κρέας, μέλι, κηπευτικά ή με ηλεκτρολογική εργασία ή με φύλαξη παιδιού ή με μαθήματα μουσικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Ε. Καλύμνου
Υλικά