Βλαστός Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ελληνικού - Αργυρούπολης

Συνεταιρισμοί - Αλληλέγγυο Εμπόριο
Παρουσιαση της δομης

Ο συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη των ιδεών της αλληλέγγυας οικονομίας και του αλληλέγγυου και εναλλακτικού εμπορίου.

 

Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα μεσολάβησης αυτής της σχέσης παραγωγού/εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τριπόλεως 19, Αργυρούπολη
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Τηλ: 
210 9613680
Υλικά