Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής Οικονομίας Νάξου «Πάρ” το Αλλιώς»

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής, Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια
Παρουσιαση της δομης

Το Δίκτυο «Πάρ' το Αλλιώς» προτίθεται να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα, αγροτικά και κτηνοτροφικά, μέσω της ανταλλαγής, καθώς και να συνεισφέρει στα «επιπλέον» της καθημερινής ζωής: ρουχισμό, οικιακό εξοπλισμό, τεχνικές γνώσεις, μαθήματα, χειρωνακτικές εργασίες, υποστήριξη σε πρακτικά θέματα, αγαθά πολιτισμού, γνώσης και ψυχαγωγίας, κ.ά. 

Μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει όποιος αποδέχεται τη φιλοσοφία της οριζόντιας οικονομίας που εκφράζει το συγκεκριμένο εγχείρημα, λειτουργώντας με βάση τις αληθινές ανάγκες και όχι τον καταναλωτισμό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οδός Δανακού , Ναξος
Π.Ε. Νάξου
Τηλ: 
6932762809
Υλικά