Δίκτυο Αλληλεγγύης Ιατρών Κηφισιάς

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Κηφισιάς
Τηλ: 
210 8078353 (18:00 - 20:00)
Υλικά