Δίκτυο Αλληλεγγύης Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Στέκια
Παρουσιαση της δομης

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας ανέδειξε την ανάγκη να δημιουργηθούν δίκτυα εναλλακτικής οικονομίας. Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγής και αλληλεγγύης είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους και παράγουν, δημιουργούν, αποκτούν γνώση προς όφελος τους και αντιστέκονται στα καταναλωτικά πρότυπα, τον ανταγωνισμό, τη συσσώρευση και την κερδοσκοπία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Υλικά