Δίκτυο Αντίστασης κ Αλληλεγύης 7ης Δημοτικής Κοινότητας

ΥΓΕΙΑ, Τροφή
Παρουσιαση της δομης

Στόχος μας είναι να σταθούμε αλληλέγγυοι στον κόσμο που πλήττεται άμεσα και όχι να υποκαταστήσουμε υπάρχουσες δημόσιες δομές, όπως νοσοκομεία, σχολεία κλπ . Θέλουμε να λειτουργήσουμε μαζί και δίπλα στους πολίτες, διεκδικώντας  αυτό που ήταν κατάκτηση σε όλα τα κράτη πρόνοιας της Ευρώπης εδώ και ένα αιώνα, αλλά ακόμα και στη χώρα μας μέχρι πρότινος, τη δημόσια και καθολική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Στόχος του Δικτύου Αλληλεγγύης και Αντίστασης είναι η άμεση στήριξη των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, θρησκεία και καταγωγή και η αντίσταση στις πολιτικές που τη δημιουργούν.

Στόχος του  Δικτύου Αλληλεγγύης και Αντίστασης δεν μπορεί παρά να είναι η αυτοκατάργησή του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κεδρηνού 46
Δήμος Αθηναίων
Υλικά