Δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης Εύβοιας

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής
Παρουσιαση της δομης

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Εύβοιας είναι στην πραγματικότητα ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και μια θετική δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με δημιουργικό τρόπο από τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτουν πραγματικές τους ανάγκες. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Χαλκιδέων
Υλικά