Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Λέσβου "Ήλεκτρο"

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής
Παρουσιαση της δομης

1. Νομικό καθεστώς : Λειτουργούμε σαν ομάδα συμμετεχόντων και δεν μας ενδιαφέρει κάποια άλλη νομική μορφή προς το παρών.

2. Τρόποι απόφασης: Όλες οι αποφάσεις περνάνε από την γενική συνέλευση που ορίζεται να γίνεται κάθε 3 εβδομάδες. Η επόμενη συνάντηση προσδιορίζεται να γίνει τηνΔευτέρα 20/2 στις 18.00. Θα γίνει ερώτημα αν μπορούμε να χρησιμοποιοιήσουμε ξανά το θέατρο των αστέγων. Η πρόθεση των μελών του δικτύου που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι προσπάθεια για συναινετική, ομόφωνη όσο το δυνατό, λήψη αποφάσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Λέσβου
Υλικά