Δίκτυο Ανταλλαγών Υπηρεσιών κ Προϊόντων Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ.

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής
Παρουσιαση της δομης

Το ΚοιΝο (Κοινωνικό Νόμισμα) είναι μια Εναλλακτική Μονάδα, η οποία δημιουργείται ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στη δική μας περίπτωση στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το Δίκτυο, τα μέλη τoυ συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συναλλαγών έχοντας ως μέσον το ΚοιΝο. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, με τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή κάθε μέλος του Δικτύου να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα γι’ αυτές, να αναζητήσει υπηρεσίες και προϊόντα και βέβαια να καταχωρήσει τις δικές του αγγελίες για προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τηλ: 
2310-402851
Υλικά