Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Παλλήνη

Τράπεζες Χρόνου
Παρουσιαση της δομης
  • Για τους νέους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα απόκτησης εμπειρίας ακόμα και αμειβόμενης εργασίας, για τους ανέργους ένας παράγοντας ενεργοποίησης ενώ στους συνταξιούχους, δίνεται η ευκαιρία για κοινωνική δικτύωση και στήριξη (ελαχιστοποιώντας έτσι την απομόνωσή τους) καθώς έρχονται σε επαφή με τους προβληματισμούς των νεότερων. Συγχρόνως, τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδώσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες ενδυναμώνοντας τους ως ενεργά και ισάξια μέλη του κοινωνικού ιστού.

  • Για τις οικογένειες με προβλήματα που μπορούν να στηριχθούν στην ανταλλαγή εθελοντικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς.

  • Για τις εθελοντικές δράσεις του Δήμου Παλλήνης μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο καλύτερης οργάνωσης αλλά και ενδυνάμωσης.

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης λειτουργεί σε συνεργασία με το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης το οποίο συμμετέχει στην προσπάθειά μας τόσο με την εμπειρία του όσο και με το έμψυχο δυναμικό του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Παλλήνης
Τηλ: 
210 6604600
Υλικά