Δίκτυο Κοινωνικής Ανταλλαγής δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής
Παρουσιαση της δομης

Η κεντρική λογική πίσω από τη λειτουργία ενός Τοπικού Δικτύου Αχρήματων Ανταλλαγών είναι ότι τα μέλη μιας κοινότητας ανταλλάσσουν μεταξύ τους αγαθά και υπηρεσίεςαλληλοχρεώνοντας τους προσωπικούς τους λογαριασμούς με “Τοπικές Μονάδες” που τηρούνται στο Δίκτυο, αντί να χρησιμοποιούν συμβατικά χρήματα. Η απεξάρτηση των συναλλαγών από την ύπαρξη ή όχι του χρήματος, ωφελεί συνολικά την τοπική οικονομίαενισχύοντας την εσωτερική κυκλοφορία των αγαθών, βοηθά στη διαβίωσή τους τα άτομα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία και ανεβάζει αισθητά το βιωτικό επίπεδο όλων των μελών του λόγω των περαιτέρω συναλλαγών που πραγματοποιούν (που δεν θα πραγματοποιούσαν με συμβατικό χρήμα).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
Υλικά