Εναλλακτική Δράση για την ποιότητα της ζωής

Στέκια
Παρουσιαση της δομης

Στην εποχή μας η ανάγκη διεκδίκησης της ποιότητας στη ζωή, γίνεται συνεχώς επιτακτικότερη, καθώς διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης χειροτερεύουν και παράλληλα βιώνουμε την αυξανόμενη κρίση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών αξιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε ένα τρόπο ζωής που κύρια χαρακτηριστικά του είναι η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους, η αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στη φύση και η υπόκλιση στα  « πολιτιστικά » και «καλλιτεχνικά» υποπροϊόντα.
    Ο σύλλογος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ για ποιότητα  ζωής, ιδρύθηκε για να αγωνισθεί με σκοπό να διαμορφωθούν στην κοινωνία οι συνθήκες που  θα διασφαλίζουν  την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες, τον  σεβασμό   στο περιβάλλον και τη διάδοση της ποιοτικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής   δημιουργίας,  παράγοντες απαραίτητοι  για την ποιότητα στη ζωή μας.
Ως εκ τούτου οι βασικές αρχές του συλλόγου είναι:
• Η οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων και στην διατήρηση των φυσικών πόρων του πλανήτη.
• Οι παρεμβάσεις στη φύση πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη σεβασμό  προς τα φυσικά οικοσυστήματα ( δάση, ποτάμια, ακτές, θάλασσες), τα οποία αποτελούν αδιαπραγμάτευτα δημόσια αγαθά.
• Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν δωρεάν τις βασικές υπηρεσίες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα της ζωής, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η  κοινωνική ασφάλιση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός,  η παροχή των οποίων είναι υπόθεση του κράτους.
• Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ανώτερος η κατώτερος εξαιτίας του χρώματος, της καταγωγής, των πολιτικών και θρησκευτικών του πεποιθήσεων ή του φύλου του.
• Όλοι οι άνθρωποι  έχουν το δικαίωμα  να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνική ζωή και να έχουν αποφασιστικό  λόγο στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.
• Η διεκδίκηση των σκοπών του συλλόγου, θα γίνεται με ειρηνικά μέσα.
Στηριγμένοι στις αρχές αυτές θα αγωνισθούμε για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιη οργάνωση της κοινωνίας, γιατί μόνο μια παρόμοια κοινωνία μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Αθηναίων
Υλικά