"Ερμής" Τράπεζα Χρόνου Κηφισιάς

Τράπεζες Χρόνου
Παρουσιαση της δομης

Πρόκειται για μία κοινωνική τράπεζα, η οποία εστιάζει πρωτίστως στην αποκατάσταση του αισθήματος της αξίας, της αξιοπρέπειας και της αισιοδοξίας του ανθρώπου. Δεν είναι πλέον αποδεκτό, ούτε ανεκτό, το χρήμα και το κέρδος να είναι η κυρίαρχη αξία και ο άνθρωπος και η ποιότητα της ζωής του απλά παρακολουθήματά τους.


Η Τράπεζα δεν αποσκοπεί σε χρηματικό κέρδος. Η αποτίμηση των υπηρεσιών υπολογίζεται μόνο σε χρόνο, με ελάχιστη τιμή μονάδος την 1 ώρα και απαγορεύει, επί ποινή διαγραφής, οιαδήποτε χρηματική συναλλαγή.


Σκοπεύουμε να φέρουμε κοντά τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, στην βάση της καλής πίστης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε τα προβλήματα, που απορρέουν από την οικονομική και πολιτισμική κρίση, να πάψουν να κακοφορμίζουν στους τέσσερεις τοίχους του σπιτιού μας και να μας δώσουν την δυνατότητα να πάρουμε μία ανάσα.


Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, στις ανάγκες της καθημερινότητάς μας, αντλώντας, απλά και ανέξοδα, με αίσθημα αμοιβαιότητας και προσφοράς, από την δεξαμενή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των υπηρεσιών, που διαθέτει αφιλοκερδώς η τράπεζά μας.


Η τράπεζα δεν προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στους επαγγελματίες, διότι απευθύνεται σε άτομα, που δεν έχουν χρηματικούς πόρους, ούτως ή άλλως, για να απευθυνθούν σε αυτούς . Εξάλλου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι βοηθητικές, με στόχο την διευκόλυνση της λειτουργικής καθημερινότητας των ατόμων, που διαβιούν στα όρια της επιβίωσης και την προαγωγή της μεταξύ τους αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και φιλικής ανταλλαγής, ώστε να βγούν από την ανασφάλεια, τον φόβο και να πιστέψουν και πάλι στις δυνάμεις τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20
Δήμος Κηφισιάς
Τηλ: 
210 8078353
Υλικά