Καφενείο - Φυσικό και επόμενο

Κολλεκτίβες Εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αντιόπης 43 κ Λεωφ .Αλ. Παπαναστασίου , Δάφνη
Δήμος Δάφνης-Υμηττού
Τηλ: 
21 5550 6520
Υλικά