Κοινωνικός και Πολιτιστικός χώρος "ΣΤΕΚει"

Στέκια, Μαθήματα σε Μετανάστες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νικολαιδου 9, Ελευσίνα
Δήμος Ελευσίνας
Τηλ: 
6977352867
Υλικά