Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης (ΚΙΑΛΛΗ)

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2ο χλμ.. Οδού Θέρμης - Τριαδίου, Ανοικτό Γυμναστήριο Θέρμης
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τηλ: 
2310-465 353, 6974 744566 , 6977 633530
Υλικά