Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Νέας Ιωνίας

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης, Δημοτικά Ιατρεία Φαρμακεία
Παρουσιαση της δομης

Οι εξυπηρετούμενοι πρέπει να διαθέτουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ν. Ιωνίας (Βοσπόρου 121, Καλογρέζα).

  Τα ιατρεία λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.

 Κεντρικός άξονας προσανατολισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Ι.Φ.Α. είναι η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στους ανασφάλιστους  συμπολίτες  μας, οι οποίοι στερούνται Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και οι οποίοι μετά από αίτηση τους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχουν εφοδιασθεί με την ειδική κάρτα υγείας.

Το  Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο στεγάζεται στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης.

Οι Ιατρικές υπηρεσίες, θα παρέχονται δωρεάν στο χώρο του Κ.Ι.Φ.Α. από τον Εθελοντή Ιατρό, όταν αυτός υπάρχει και φυσικά εάν καλύπτει την αντίστοιχη ειδικότητα, άλλως οι ασθενείς θα παραπέμπονται σε εθελοντές Ιατρούς ανάλογης Ειδικότητας, που θα τους δέχονται  και θα τους εξετάζουν δωρεάν στα Ιατρεία τους .

 Η Φαρμακευτική κάλυψη, θα παρέχεται δωρεάν αποκλειστικά από το Φαρμακείο του Κ.Ι.Φ.Α. και μόνο από τους Εθελοντές Φαρμακοποιούς και εφόσον τα σκευάσματα υπάρχουν. Οι Συνταγές θα εκτελούνται με βάση τη δραστική ουσία, από τον Εθελοντή Φαρμακοποιό, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη και θα καταγράφονται στο Βιβλίο Εισερχομένων και Εξερχομένων Φαρμάκων που θα υπογράφεται και θα ενημερώνεται από τον ίδιο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

 Τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, που θα παρέχει το Κ.Ι.Φ.Α. θα προέρχονται από προσφορές των Δημοτών (Οικιακά υπόλοιπα) και από άλλους Φορείς εντός και εκτός του Δήμου μας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα του

 Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Αλληλεγγύης

  Κ.Ι.Φ.Α.

 

 

1.     Αίτηση ενδιαφερόμενου, (χορηγείται από την Υπηρεσία)

2.     Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

3.     Ταυτότητα ή Διαβατήριο

4.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εάν πρόκειται για Δημότες

5.     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τη Δημοτική Αστυνομία ή οποιοσδήποτε άλλο έγγραφο, που να πιστοποιεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας (Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. ή μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λ.π.) εάν δεν πρόκειται για Δημότες.

6.     Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων ότι είναι ανασφάλιστοι από  Ι.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)  Ο.Γ.Α. Πρόνοια.

7.     Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. από Κ.Ε.Π.

8.     Μία (1) φωτογραφία που θα επικολλάται στην Κάρτα Υγείας 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Φιλελλήνων 1 & Διονυσίου Σολωμού
Δήμος Νέας Ιωνίας
Τηλ: 
210 2794950
Υλικά