Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης 

Κοινωνικά Παντοπωλεία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
Δήμος Πετρούπολης
Τηλ: 
210 5059604- 213 2024475
Υλικά