Κολεκτίβες.org - Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας

Κολλεκτίβες Εργασίας
Παρουσιαση της δομης

Η Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων Αθήνας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012, με πρωτοβουλία των αυτοδιαχειριζόμενων εργασιακών σχημάτων που έχουν ιδρυθεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια.

Είμαστε συλλογικότητες ανθρώπων που προηγουμένως είτε βρισκόμασταν στην ανεργία, είτε στην εργασιακή επισφάλεια, σε συνθήκες εχθρικές προς κάθε έννοια αξιοπρέπειας και δημιουργικότητας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο εργασίας, συλλογικό, με σχέσεις σεβασμού, συντροφικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσά μας. Βάλαμε στην πράξη την πεποίθησή μας ότι δεν χρειαζόμαστε αφεντικά και managers για να αναπτύξουμε τις παραγωγικές μας ικανότητες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Αθηναίων
Υλικά