Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Γεωργίου Πάτρας

Λαϊκές Συνελεύσεις, Στέκια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλατεία γεωργίου πάτρα
Δήμος Πατρέων
Υλικά