Ομάδα Δράσης Πολιτών Ωραιοκάστρου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Χωρίς Μεσάζοντες
Παρουσιαση της δομης

Η ομάδα δράσης πολιτών Ωραιοκάστρου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», συστάθηκε από πολίτες του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου με σκοπό να συμβάλλει στην κατά το δυνατόν άμβλυνση των προβλημάτων που δημιούργησε η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που περνάει η Χώρα μας και κατά συνέπεια και οι κάτοικοι του Δήμου μας.  

Συμμετέχουν τουλάχιστον 25 ενεργά μέλη επιστήμονες και απλοί πολίτες που αντιπροσωπεύουν όλες τις κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Είμαστε μέλη τις Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας  «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»,  στην οποία συμμετέχουν ανάλογες εθελοντικές ομάδες πολιτών σχεδόν στους περισσότερους  Δήμους της Χώρας και διοργανώνουν  αντίστοιχες δράσεις  διανομής τροφίμων πρώτης ανάγκης από τους παραγωγούς στους καταναλωτές , επιδιώκοντας χαμηλές τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη ποιότητα προς όφελος και των δύο μερών, παραγωγού και καταναλωτή. Βασικός σκοπός μας είναι η κατά το δυνατόν άμβλυνση των οικονομικών προβλημάτων και η καλλιέργεια της συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης των πολιτών του Δήμου μας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς Δημόσιους και μη που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υλικά