Ομάδα Καλλιτεχνών Πλατείας Συντάγματος

Πολιτισμός
Παρουσιαση της δομης

Βιώνουμε την ανεργία, την ακρίβεια, την ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και την αποξένωση στην καθημερινότητά μας. Από σήμερα αποφασίζουμε να δράσουμε συλλογικά απέναντι στις πιο άδικες και αντικοινωνικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων.  Η ομάδα καλλιτεχνών της πλατείας Συντάγματος είναι μια ομάδα δημιουργικής έκφρασης και δράσης ανοιχτή σε όλους και όλες. Πέρα από τις πρωτοβουλίες ατόμων ή ομάδων για καλλιτεχνική δράση στην πλατεία, οι οποίες είναι ελεύθερες, η ομάδα φιλοδοξεί να είναι το καλλιτεχνικό όχημα, που με αφετηρία τα προτάγματα που ψηφίζονται κάθε μέρα στην αμεσοδημοκρατική λαϊκή συνέλευση της πλατείας Συντάγματος, προσπαθεί να συμβάλει στην προώθησή τους και στη μαζικοποίηση του αγώνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 15
Δήμος Αθηναίων
Υλικά