Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών

Παρουσιαση της δομης

Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Αντιλαμβανόμαστε πως η πολιτική παρέμβαση και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι αφηρημένες έννοιες, και πως οι μετανάστες/τριες και πρόσφυγες χρειάζονται την αμέριστη αλληλεγγύη του κινήματος σε όλα τα επίπεδα., Με αυτό το σκεπτικό η «Ομάδα Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών»(το ονοματακι δεν είναι «Ομάδα νομικών για τα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων Θεσσαλονίκης?) λειτουργεί με βάση τους εξής άξονες:

1) Την παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε μετανάστες/τριες & πρόσφυγες κάθε Τετάρτη, 7:30 - 9:30 μμ στο Στέκι Μεταναστών/ Κοινωνικό Κέντρο                      (Βενιζέλου με Ερμού 23), με στόχο την άρση των διακρίσεων, των αυθαιρεσιών και του ρατσισμού, και  την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το καθεστώς παραμονής τους, την εργασία τους και με κάθε θέμα που σχετίζεται με την ιδιότητά τους ως μεταναστών και προσφύγων.

2) Την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (αυτόφωρες συλλήψεις σχετικές με την περί μεταναστών/ τριών και προσφύγων νομοθεσία, συλλήψεις και κράτηση ανθρώπων «χωρίς χαρτιά»), εφόσον καλούμαστε να παρέμβουμε.

3) Την καταγγελία και δημοσιοποίηση αυθαιρεσιών της διοίκησης με κατάθεση αναφορών στο ΣτΠ και σε άλλες αρχές, με έκδοση δελτίων τύπου κλπ

4) Την επεξεργασία προτάσεων σχετικά με την άρση των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών/τριών και προσφύγων και τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά

5) Την παροχή συνδρομής και ενημέρωσης στις κοινότητες μεταναστών

5) Τη συμμετοχή στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, καθώς και συμμετοχή στην πρωτοβουλία Νaftha, που συγκροτήθηκε για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών Ρατσιστικής βίας

 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως η δουλειά της Ομάδας, τουλάχιστον στο συμβουλευτικό και αυστηρά «δικηγορικό» επίπεδο, δεν επαρκεί για την καταπολέμηση του θεσμικού ρατσισμού, και δεν εξαντλεί το εύρος της αλληλεγγύης που μπορεί το κίνημα να επιδείξει. Το κίνημα έχει εκφράσει την έμπρακτη αλληλεγγύη του στις καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες με διάφορες μορφές, που στις συνθήκες οικονομικής κρίσης και επίθεσης του κεφαλαίου στα βασικά δικαιώματα και στην πρόσβαση σε στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά, είναι αναγκαίο να εντείνονται: απτά παραδείγματα είναι τα (διαχρονικά και με ευρύτατη στήριξη) μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες/τριες και πρόσφυγες, και το νέο και ελπιδοφόρο εγχείρημα του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης που πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία, εξυπηρετώντας ανασφάλιστους έλληνες και αλλοδαπούς. Η Ομάδα κινείται σε αυτά τα πλαίσια έμπρακτης αλληλεγγύης και συμπαράστασης, συνεισφέροντας στο πολύμορφο ψηφιδωτό της αντίστασης, πάντα θεωρώντας πως ένας κόσμος χωρίς σύνορα είναι εφικτός και αναγκαίος.

Η Ομάδα Νομικών είναι ανοιχτή σε όποιον/α συνάδελφο/ισσα επιθυμεί να στηρίξει τους μετανάστες/τριες και τους πρόσφυγες.

Συνάντηση- βάρδια παροχής νομικής συμβουλευτικής κάθε Τετάρτη 7:30- 9:30, στο Στέκι Μεταναστών/ Κοινωνικό Κέντρο, Βενιζέλου με Ερμού 23.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βενιζέλου με Ερμού 23
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υλικά