"Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ " ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τροφή, Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια, Στέκια, Ενισχυτική Διδασκαλία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Υλικά