Πελίτι Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών

Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια
Παρουσιαση της δομης

Οι βασικοί στόχοι του "Πελίτι" είναι: η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών, η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος, η δημιουργία μιας εναλλακτικής κοινότητας με κύριο άξονα τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών. Επίσης ασχολείται και με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.

Το Πελίτι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, εγκεκριμένη από το πρωτοδικείο της Δράμας.

Το 2009 το Πελίτι απόκτησε τη δική του γη μια έκταση 6 στρεμμάτων στο Μεσοχώρι Παρανεστίου του Νομού Δράμας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ. Κ 66035 Παρανέστι
Δήμος Δράμας
Τηλ: 
2524022059
Υλικά