ΠερΚα Ομάδα Αστικών κ Περιαστικών Καλλιεργειών

Αστικοί Αγροί
Παρουσιαση της δομης

Με την υποστήριξη του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, η ομάδα άρχισε να καλλιεργεί σε  ένα μικρό τμήμα από την έκταση των 650 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου Καρατάσου. Η καλλιέργεια είναι μη κερδοσκοπική, καλύπτει μέρος από τις  ανάγκες των μελών της ομάδας, στηρίζει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και  γίνεται με βάση τις αρχές της βιολογικής, βιοδυναμικής ή  φυσικής καλλιέργειας με χρήση παραδοσιακών σπόρων και φυτών, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουμε τα οφέλη που έχει η ενασχόληση και  η επαφή με τη γη. Τα τρόφιμα που παράγονται είναι καθαρά, ασφαλή και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σεβασμός στη χλωρίδα και πανίδα που αναπτύχθηκε εκεί τα τελευταία χρόνια.  

Αυτήν την στιγμή η δραστηριότητα ΠΕΡ.ΚΑ.  αποτελεί την πολυπληθέστερη ενεργό εθελοντική δράση στο πρώην στρατόπεδο, αφού  μέσα σε δύο χρόνια από την πρώτη εγκατάσταση δημιουργήθηκαν τέσσερις επιπλέον ομάδες ΠΕΡ.ΚΑ. που λειτούργησαν με τις ίδιες βασικές αρχές του σεβασμού των φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Η καθημερινή παρουσία μας στο στρατόπεδο  συνέβαλε στο να μειωθούν τα κρούσματα λεηλασίας των κτηρίων και κοπής δέντρων και στο να είναι πιο ασφαλές μέρος για τους επισκέπτες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρώην στρατόπεδο Καρατάσου που βρίσκεται στο δήμο Παύλου Μελά
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υλικά